Inne

Z pewnością zależy Ci na spójności wszystkich materiałów wizualnych wykorzystywanych w komunikacji marketingowej (i PR) Twojej firmy. Szczegółowo zdefiniowana identyfikacja wizualna zapewnia integralność w zakresie stosowania logo, firmowej kolorystyki, typografii i ogólnych zasad projektowania. Ale pełną spójność osiągnąć można tylko powierzając przygotowanie wszystkich materiałów z danej linii kreacyjnej jednemu wykonawcy.

Specjalizujemy się w projektowaniu na potrzeby Internetu i multimediów, ale jeżeli tego sobie zażyczysz, możemy dla Ciebie przygotować również inne materiały marketingowe - takie jak foldery firmowe, ulotki, ogłoszenia prasowe, plakaty, opakowania, spoty reklamowe audio i video i inne.